EN – FR – NL

This is a multilingual blog, but is written mainly in Dutch and French. You can translate blog posts via Google. It won’t win a Pullitzer, but you will be able to understand what we write.

Ceci est un blog polyglotte, mais surtout néerlandophone et francophone. Google offre un bon service de traduction. Sans pour autant gagner le Goncourt, les traductions sont compréhensibles.

Dit is een meertalige blog. De meeste berichten zijn in het Nederlands geschreven, maar sommige ook in het Frans. Vertalen kan via Google. De vertaling zal geen literatuurprijs winnen, maar je zal kunnen volgen wat we schrijven.