Horecazaken in Antwerpen-Noord (2060) moeten om 1 uur ’s nachts sluiten

Het stadsbestuur, parket en politie willen de samenlevingsproblemen in Antwerpen-Noord (postcode 2060) strenger aanpakken. Zo komt er een verplicht sluitingsuur om 1 uur ’s nachts.

Persbericht: Bestuur en parket breiden hun arsenaal aan middelen in de strijd tegen alcohol, drugs en overlast in Antwerpen Noord fors uit.

Ondanks de aanhoudende inspanningen van politie, stadsbestuur en parket in de strijd tegen alcohol- en drugsoverlast in Antwerpen Noord, blijft de toestand zorgwekkend. Daarom keurde het college vandaag een aantal extra maatregelen goed in de strijd tegen overlast in Antwerpen-Noord. Die maatregelen worden in december aan de gemeenteraad voorgelegd.

Antwerpen-Noord is een zeer dicht bevolkte wijk met een hoge concentratie aan zorgbehoevende en kansarme burgers. De wijk scoort het hoogst van heel Antwerpen als het over sluikstort en overlastmeldingen gaat, en de bewoners lijden onder de overlast door drugdeals die er dagelijks op het openbaar domein plaatsvinden. Op en in de omgeving van het De Conickplein is er voornamelijk overdag een aanslepende problematiek van zware alcoholgerelateerde overlast. ’s Avonds verandert het publiek er en is er een manifest probleem van drugdeals en gewelddadige feiten.

Al geruime tijd getroost de stad zich kosten noch moeite – zowel infrastructureel, sociaal als politioneel – om de overlast in Antwerpen-Noord in te dijken.

Infrastructuur
•    Met de invoering van de uitbatingsvergunning voor club-vzw’s en de vestigingsvergunning voor belwinkels in 2006 kon de stad het aantal imagoverlagende zaken in het straatbeeld fors doen dalen.
•    De bouw van de Permekebibliotheek op het De Coninckplein was een eerste impuls. Sindsdien kocht het stedelijk vastgoedbedrijf VESPA ook 96 krotten in Antwerpen-Noord. Die panden worden onder leiding van Vespa door architecten gerenoveerd. Ondertussen zijn er 85 nieuwe woonunits afgewerkt en worden er nog 52 nieuwe woonunits afgewerkt of gepland. Daarvan liggen er 26 op of in de omgeving van het De Coninckplein.
•    In het voorjaar van 2011 zal het De Coninckplein kindvriendelijker worden aangelegd en wordt één deel autovrij gemaakt.

Sociaal
•    Het activiteitenprogramma op het De Coninckplein werd fors uitgebreid. Zo wordt er in navolging van het zomerse boekenplein, tijdens de wintermaanden maandelijks een stripmarkt gehouden.
•    De stad blijft onverminderd inzetten op drugshulpverlening.
•    De capaciteit aan inloopcentra (momenteel De Vaart en De Steenhouwer) wordt deze winter uitgebreid en de openingsuren worden beter op elkaar afgestemd.
•    De stad investeert 130 000 euro aan activeringsprogramma’s om mensen met een verslavingsproblematiek opnieuw een gestructureerde invulling van hun tijd te geven.
•    Sinds de zomer van 2010 worden alcoholverslaafde personen door de stad via bemiddeling doorverwezen naar hulpcentra en naar een begeleid werktraject.

Politioneel en justitieel
•    Sinds 2009 beslisten stad, parket en politie om drugscriminaliteit en -overlast als prioriteit op te nemen in het Zonaal Veiligheidsplan.
•    Het aantal personeelsleden in de politieafdeling City (waaronder Antwerpen-Noordvalt) werd verhoogd met 20% van 217 naar 265 sinds 2008 en de nieuwe wijkwerking werd er in 2008 opgestart.
•    Er werd een ketengerichte lik-op-stukaanpak uitgewerkt tussen stad, politie en parket waarbij de klemtoon van de repressieve aanpak vooral op de aanbodzijde van de markt ligt: de dealers. Tijdens die acties werden sinds 2009 meer dan 530 mensen gerechtelijk aangehouden, waaronder meer dan 260 specifiek voor het dealen van drugs op straat. Zij werden allemaal vervolgd door het parket. Meer dan 70% van de aangehouden dealers verblijven onwettig in ons land.
•    De bevoegdheid van de burgemeester om cafés die overlast veroorzaken of zich inlaten met drugs tijdelijk te sluiten, wordt sinds 2006 maximaal benut. Er werden de afgelopen jaren een 50-tal panden gesloten.
•    Sinds begin oktober 2010 werd door de burgemeester een 13-tal straatverboden voor het De Coninckplein uitgeschreven nadat de betrokkenen elke samenwerking of bemiddeling voor hun verslavingsproblematiek weigerden en meermaals werden aangesproken op hun gedrag (vechtpartijen, wildplassen, sluikstorten, openbare dronkenschap).
•    Potentiële kopers die de openbare rust daadwerkelijk verstoren worden altijd en zolang de omstandigheden het vereisen bestuurlijk aangehouden.
•    Antwerpen-Noord is de enige wijk die uitgerust is met een cameracircuit op het openbaar domein.

Nieuwe maatregelen
Het resultaat op het terrein van al deze inspanningen blijkt tot op vandaag nog onvoldoende. Daarom beslisten het parket enerzijds en het college van burgemeester en schepenen anderzijds een pakket aan extra maatregelen te voorzien respectievelijk voor het gerechtelijke en bestuurlijke luik.

Nieuwe gerechtelijke maatregelen
Het parket heeft een getrapte aanpak uitgewerkt. Iedereen die zich schuldig maakt aan handel of bezit van drugs mag zich aan een gerechtelijke afhandeling verwachten die gedifferentieerd is al naargelang het type verdachte.

1.    Kopers die drugs op zak hebben
Kopers, die in het bezit gevonden worden van drugs, kunnen een minnelijke schikking aangeboden krijgen die in bepaalde gevallen kan oplopen tot 250 euro.

2.    Verkopers die een beperkte hoeveelheid drugs op zak hebben
Deze groep wordt vervolgd in de Procedure Arrestatie Snelrecht (APS).

Dealers en runners die aangetroffen worden in het bezit van kleine hoeveelheden drugs, zullen onmiddellijk een dagvaarding betekend krijgen om op zeer korte termijn te verschijnen voor de correctionele rechtbank. Deze ‘APS’-procedure wordt sinds 1 mei 2010 gebruikt voor winkeldiefstallen en inbreuken op de wapenwetgeving. Dit zal nu ook worden toegepast voor drugdelicten in de wijk 2060. Nieuw is dat de parketmagistraat tijdens de politionele acties aanwezig zal zijn in het politiecommissariaat en van daaruit zal werken. Het voordeel hiervan is dat sneller kan gewerkt worden, zodat meer verdachten kunnen afgehandeld worden en dat een effectief en onmiddellijk signaal aan de verdachten gegeven wordt.

3.    Verkopers die een grote hoeveelheid drugs op zak hebben
Deze groep  wordt vervolgd via een klassiek gerechtelijk onderzoek. Het parket werkt reeds sinds april 2009 in een uitstekende verstandhouding met de Antwerpse onderzoeksrechters. Er worden maximaal aanhoudingsmandaten gevorderd en de doorlooptijden worden zeer kort gehouden. De veroordeling volgt gemiddeld 12 weken na de vaststelling van het feit.

Nieuwe bestuurlijke maatregelen
1.    Administratieve boete tot 250 euro voor zoekende drugsklanten en runners stadsbreed – vanaf januari 2011
Bovenop de nultolerantie ten aanzien van dealers, wil het stadsbestuur hiermee ook een effectiever lik-op-stukbeleid ten aanzien van kopers. Zij komen van heinde en ver naar Antwerpen afgezakt en hun zoektocht naar drugs veroorzaakt onaanvaardbare overlast voor de buurt. Dit is de laatste maanden alleen maar erger geworden omdat het dealen op straat steeds onomfloerster en agressiever gebeurt.

2.    Verbod op het consumeren van alcohol op het openbaar domein op en rond het De Coninckplein en het Koningin Astridplein gedurende 1 jaar –  van 1 januari 2011 tot en met  31 december 2011
Op het De Coninckplein en op het Koningin Astridplein hangen van ’s morgens vroeg tot
’s avonds laat dronken personen rond die veel lawaai veroorzaken, het openbaar domein bevuilen, voorbijgangers naroepen, winkeliers en hun klanten lastig vallen, politie hinderen in hun interventies en zelf onderling vaak stevig op de vuist gaan.

Deze omgeving wordt als gevolg van deze overlast gemeden door vele bewoners en passanten. Bezoekers van de bibliotheek Permeke lopen liever rond dan over het plein te komen.

De bemiddelingstrajecten, de straatverboden en de bestuurlijke aanhoudingen blijken te tijdelijk en individueel om een globale gedragsverandering te genereren. Met deze nieuwe maatregel beoogt het stadsbestuur een gedragsverandering op de pleinen. In het drugsactieplan van 2011 zal bovendien bijzondere aandacht uitgaan naar de hulpverlening aan alcoholverslaafde gebruikers.

Dit reglement is van toepassing in de volgende straten : Van Stralenstraat, Pijlstraat, Rotterdamstraat (van het De Coninckplein tot het kruispunt met de Hollandstraat), Muizenstraat, Lange Beeldekensstraat ( van het De Coninckplein tot het kruispunt met de Dambruggestraat), Van Schoonhovenstraat, Van Wesenbekestraat, Van Arteveldestraat, De Coninckplein, Koningin Astridplein, Dambruggestraat (tussen Muizenstraat en Lange Beeldekensstraat), Gemeentestraat (tussen Van Schoonhovenstraat en Van Wesenbekestraat).

3.    Sluitingsuur horeca om 01.00 uur in Antwerpen-noord met nachtelijke openingstoelating tegen voorwaarden – vanaf 1 maart 2011 voor heel de postcode 2060
In de buurt van vele drankgelegenheden in Antwerpen-Noord die tot de vroege uren openblijven, komen meldingen van geluidsoverlast, wildplassen, vandalisme, vechtpartijen en af- en aanrijdende voertuigen ’s nachts overvloedig binnen.

Wanneer bij middel van individuele maatregel door de burgemeester één inrichting een tijdelijke sluiting wordt opgelegd, verplaatst het probleem zich onmiddellijk naar een andere inrichting in de buurt. Een algemeen sluitingsuur voor drankgelegenheden in deze wijk dringt zich daarom op. Uitbaters krijgen wel de mogelijkheid om een afwijking op deze regel aan te vragen. Zij worden op aanvraag in het bezit gesteld van een ‘voorlopige vergunning’ die hen toelaat ook na 01.00 uur uit te baten. Eens de politie positief advies geeft, krijgen zij een definitieve vergunning om langer open te blijven. Die vergunning kan worden ingetrokken wanneer er vaststellingen van overlast zijn. Dan valt de instelling terug op het algemene sluitingsuur van 01.00 uur.

4.    Vestigingsvergunning nachtwinkels in winkelstraten, analoog aan regeling belwinkels – vanaf januari 2011
De wildgroei aan nachtwinkels, dikwijls gepaard met geluidsoverlast van luidruchtige klanten
’s nachts, maakt éénzelfde vestigingsbeperking als voor de belwinkels noodzakelijk. Nieuwe nachtwinkels zullen zich vanaf 1 januari 2011 enkel nog op winkelstraten kunnen vestigen, en dan nog afhankelijk van het aantal  nachtwinkels dat er al vergund werd op diezelfde straat. Uitbaters van reeds bestaande nachtwinkels die niet in een winkelstraat liggen, kunnen hun zaak uiteraard blijven uitbaten. Voor overnames of een wijziging in statuten zal telkens een nieuwe vergunning aangevraagd moeten worden.

5.    Combitaks voor -16-jarigen met sociaal traject voor ouders en kinderen – vanaf januari 2011
De leeftijd van jongeren die voor de eerste keer in contact komen met de politie daalt sinds enkele jaren steeds meer. Hoewel het vaak niet om criminele feiten gaat, kan de overlast die ze genereren ontaarden in ernstig pestgedrag voor de buurt. De stad vindt het daarom noodzakelijk om via de afdwingbare weg van een zogenaamde ‘combitaks’ (100 euro) ouders en hun kinderen te responsabiliseren.

Jongeren die overlast plegen, al bij politie en stadsdiensten gekend zijn en die eerder weigerden om op vrijwillige basis een engagement tot gedragsverbetering aan te gaan zullen, afhankelijk van hun leeftijd, met een politievoertuig naar het politiekantoor of naar huis gebracht worden. Voor deze rit zijn hun ouders 100 euro verschuldigd. Indien de ouders en de jongere echter bereid zijn in te gaan op een opvoedings- of ander herstelgericht aanbod wordt de zogenaamde ‘combitaks’ kwijtgescholden.

De ‘combitaks’ is van kracht voor heel Antwerpen.

Dit bericht werd geplaatst in Antwerpen, Horeca, Media, Politiek en getagged met , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s