Stadsbestuur wilt meer winkelgebieden in Antwerpen

Het Antwerpse stadsbestuur wil meer winkelassen in de stad.

Persbericht: Stad stelt resultaat strategische visies winkelgebieden voor

Vandaag informeerde Robert Voorhamme, schepen voor middenstand, de winkeliers van de Turnhoutsebaan (Borgerhout) en Kioskplaats-Kapelstraat (Hoboken) over de toekomstige visie om hun winkelgebied te versterken. In de strategische visie komen gebiedsoverschrijdende speerpunten naar voor, die op elk gebied kunnen toegepast worden zoals leegstands- en bestemmingsbeleid. Daarnaast zijn er gebiedsspecifieke speerpunten op maat van elk winkelgebied, zoals imago, identiteit en ruimtelijke afbakening. Voor de Kioskplaats – Kapelstraat staat de creatie van een gezond en gezellig wijkverzorgend commercieel hart centraal. De sfeer en levendigheid van ‘een dorpsplein’ moeten opnieuw in ere worden hersteld met onder andere een heraanleg van het plein. Bij het winkelgebied Turnhoutsebaan wil de stad het imago promoten met onder andere nieuwsberichten, promotiefilms en infobrochures. De stad streeft hier naar een rustiger en veiliger winkelgebied. Op woensdag 13 oktober stelt schepen Voorhamme de strategische visie voor het horeca- en winkelgebied De Keyserlei-Statiekwartier (Antwerpen) voor. Hier wil de stad, onder meer door de heraanleg van het openbaar domein, de buurt stevig opwaarderen en de grandeur van vroeger in ere herstellen.

Antwerpen is dé shoppingstad van Vlaanderen. Met 57 winkelgebieden heeft de stad meer te bieden dan enkel de Meir als meest bekende winkelstraat. Een goed draaiende detailhandel weerspiegelt de levenskwaliteit en leefbaarheid van een stad. Winkelstraten bepalen immers in grote mate het beeld van een stad in de ogen van bezoekers en bewoners, en spelen ook een belangrijke rol in het sociale weefsel van verschillende buurten en wijken in de stad. Het stadsbestuur wil het buurtshoppen meer promoten en de handelaarverenigingen beter ondersteunen. De succesvolle eerste editie van de Gouden Glimlach, een wedstrijd ter promotie van de buurtwinkel, toont de behoefte hieraan. Het stadsbestuur hecht ook belang aan een goed onderbouwde strategische visie voor verschillende winkelgebieden.

Strategische visie als basis van detailhandels- en horecabeleid
Het uitschrijven en grondig onderbouwen van een strategische visie vormt de basis voor een goed detailhandels- en horecabeleid. Elk winkelgebied is echter uniek in noden en wensen. Daarom wordt bij de opmaak van een strategische visie en in samenspraak met de winkeliersverenigingen een plan op maat van elk winkelgebied uitgewerkt. Voor de volgende drie handelskernen ontwikkelde de stad een strategische visie: Kioskplaats-Kapelstraat (district Hoboken), Turnhoutsebaan (district Borgerhout) en De Keyserlei-Statiekwartier (district Antwerpen).

Samenwerking staat centraal
Van bij de start werden de handelaars, horeca-uitbaters en belangenverenigingen bij het proces betrokken. Via workshops werden zij aangezet om mee te denken over de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van hun winkelgebieden. Ze kregen ook de kans de visie op hun handelskern met een actieplan gestalte te geven. Aan het einde van het proces werd een synthesenota opgesteld die zowel gebiedsoverschrijdende als gebiedsspecifieke speerpunten aanduidt. De strategische visies moeten leiden tot acties op korte, middellange en lange termijn, waarbij ook projecten van winkeliers en handelaars worden betrokken.

Gebiedsoverschrijdende speerpunten
Gebiedsoverschrijdende speerpunten zoals leegstandsbeleid en bestemmingsbeleid kunnen op elk van de drie winkelgebieden toegepast worden. Om de stijgende, vaak langdurige leegstand en de verloedering van commerciële panden tegen te gaan, zal een actievere communicatie en samenwerking worden gestimuleerd tussen stad Antwerpen en de eigenaars, makelaars, winkeliers, …. Die kan gaan van detailhandel-tours tot paneelprojecten. Uiteraard bestaan er al heel wat ondersteunende instrumenten zoals de  renovatiepremies en de uitbating- en vestigingsvergunning. Die zullen in de toekomst extra worden ingezet in deze gebieden.

Gebiedsspecifieke speerpunten
Gebiedsspecifieke speerpunten kunnen enkel voor een bepaald gebied worden uitgewerkt. Voorbeelden zijn imago, identiteit en ruimtelijke afbakening.

Voor de Kioskplaats-Kapelstraat (Hoboken) is men gekomen tot krachtlijnen die gelinkt zijn aan de creatie van een gezond en gezellig wijkverzorgend commercieel hart. De sfeer en levendigheid van ‘een dorpsplein’ moeten opnieuw in ere worden hersteld. Een heraanleg van het plein met meer groen, rustpunten, terrasjes, speeltuigen en animatie zijn alvast een grote stap. Daarnaast streeft de stad naar aangename en aantrekkelijke verbindingen via duidelijke signalisatie. De ligging nabij de Schelde en de vele groene zones vormen hierbij een belangrijke troef. De (her)invulling van strategische (leegstaande) panden waar de verbindingen aantakken op het winkelgebied, is een logische volgende stap. Daarbij wordt de inplanting van kleine ketens en goede speciaalzaken (kleding) gestimuleerd omdat hiermee duidelijk een meerwaarde kan gecreëerd worden.

Het winkelgebied Turnhoutsebaan (Borgerhout) had vroeger veel onder negatieve berichtgeving te lijden. De stad wil het gebied zoveel mogelijk herwaarderen en weer een gezond imago geven. Dat kan via nieuwsberichten, promotiefilms, infobrochures, enzovoorts. De Turnhoutsebaan moet opnieuw het winkelhart voor alle Borgerhoutenaren worden, ook voor hen die vandaag met weemoed terugdenken aan ‘de tijd dat het er toch allemaal veel beter uitzag’.  Daarom streeft de stad naar een veiliger en rustiger winkelgebied, met nieuwe en vooral kwaliteitsvolle handels- en horecazaken, met inspraak en participatie, met een optimale samenwerking tussen de handelaars, enzovoort.

Het horeca- en winkelgebied De Keyserlei-Statiekwartier (Antwerpen) is van een heel ander formaat omdat het bovenlokaal sterk aantrekkelijk is. Het is het best bereikbare gebied van stad Antwerpen omdat het de poort is naar de grote, centrale winkelkern in de omgeving van de Meir. Door de huidige staat van het openbaar domein en door de verandering van het commerciële aanbod is de poort die vroeger de nodige grandeur uitstraalde, haar aantrekkingskracht echter voor een groot stuk kwijt. Heel wat bezoekers willen er nu zo snel mogelijk weg en blijven zelden hangen voor winkel- en horecabezoeken. Daarom wil de stad, onder meer door de heraanleg van het openbaar domein, de buurt stevig opwaarderen. Er wordt gestreefd naar meer voetgangerscomfort, gezellige open terrassen, een optimale oversteek richting Meir, enzovoort. Bestaande galerijen die met hun donkere gangen en kleine, niet-zichtbare units niet meer in de huidige detailhandelsstructuur passen worden waar mogelijk herontwikkeld tot grotere meer bruikbare commerciële ruimtes.

EFRO-projecten
Heel wat van bovenstaande actiepunten wenst de stad op te nemen in toekomstige EFRO-projecten. Het gaat om Europese steun over een periode van twee jaar (2011-2013). Daarom bevat de strategische nota in de eerste plaats acties op korte en middellange termijn, maar blijft ze niettemin ook nuttig op langere termijn.

Informatieavonden voor handelaars
Om de betrokken handelaars in de drie gebieden de resultaten toe te lichten, organiseert de stad informatieavonden. Schepen voor middenstand Robert Voorhamme ontving vandaag de handelaars, horeca-uitbaters en belangenverenigingen van de Kioskplaats-Kapelstraat (Hoboken) en van de Turnhoutsebaan (Borgerhout).  De winkeliers van de Keyserlei-Statiekwartier (Antwerpen) komen op woensdag 13 oktober aan bod in het Internationaal Perscentrum Vlaanderen, Grote Markt 40 om 19.30 uur. De pers is hierbij van harte welkom.

Dit bericht werd geplaatst in Antwerpen, Horeca, Media, Politiek, Shopping en getagged met , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s